อบจ.ชัยนาท
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 40 guests online

ลงชื่อเข้าใช้
feed-image Feed Entries
ท้องถิ่นก้าวไกล...ร่วมใจพัฒนาชัยนาท PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 01 July 2016 15:45
pic1
Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 08:30
 
กิจกรรม อบจ.ชัยนาท PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 17 April 2012 15:30
in17 การประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม (พ.ศ.2561 - 2564)
ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ชั้น 3
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
in16 ท่านนายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้นำ รุ่นที่ 1
วันที่ 15 - 16 มกราคม พ.ศ.2562
ณ อาคารเรือนรับรอง สวนนกชัยนาท
in14 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
โดยท่านนายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ณ บริเวณเวทีกลาง สวนนกชัยนาท
in15 งานแถลงข่าว "ภาพรวมของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชน"
ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562
ณ สวนนกชัยนาท
in13 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
in12 สภากาแฟจังหวัดชัยนาท
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ อาคารเรือนรับรอง สวนนกชัยนาท
กิจกรรม อบจ.ชัยนาท ที่ผ่านมา (1) (หน้าสุดท้ายคือหน้ากิจกรรมล่าสุด)
Last Updated on Tuesday, 15 January 2019 12:49
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 22 October 2010 13:50
logo_information
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

complications with urination jelly buy cialis Excellent ends up with the 1st try removing numerous years of disappointments online viagra professional buy Tamsulosin relaxes the muscles inside the prostate and bladder neck, making it easier to urinate jelly buy cialis.
argaiv1633

krut

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) 

krut

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง  ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมคลุมลานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 48 เมตร
สูง 4 เมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมคลุมลานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 หลัง
ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 48 เมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ทอง-บ้านรางจิก ตำบล ไพรนกยูง อำเภอหันคา ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,770 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,160 ตารางเมตร รรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านโป่งแค ตำบลหาดอาษา ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
(ถนนถ่ายโอนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,530 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,180 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องก่อสร้าง ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4
เชื่อมถนนสาย 322 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท ขนดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร
ยาว 1,267 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 

krut

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง  ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4 เชื่อมถนนสาย 322 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านลำห้วย-บ้านโป่งแค ตำบลหาดอาษา  ตำบลเขาแก้ว
อำเภอสรรพยา(ถนนถ่ายโอนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,530 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,180 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านลำห้วย-บ้านโป่งแค
ตำบลหาดอาษา  ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา(ถนนถ่ายโอนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,530 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,180 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ทอง-บ้านรางจิก ตำบล ไพรนกยูง อำเภอหันคา
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,770 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ทอง-บ้านรางจิก
ตำบล ไพรนกยูง อำเภอหันคา ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร
ยาว 2,770 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดล้อยาง 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมแอสฟัลติคคอนกรีต
แบบผสมร้อน (HOT MIX)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
(การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
  ชื่อโครงการจ้างเหมาจัดพิมพ์วรสารข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ขององค์การบริหาารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
...............................................................................................................................................................
ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลังประจำปี 2561 หน้า (1) (2) (3) (4) (5)
*** เลขหน้าสุดท้ายคือข่าวประกาศล่าสุด


gitex#2018#
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday140
YesterdayYesterday267
This WeekThis Week831
This MonthThis Month3732
All DaysAll Days546677

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th