ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2557 (หน้าที่ 5)
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 33 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2557 (หน้าที่ 5) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 16 July 2014 12:31
bar2
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โครงการชัยนาทเบิร์ดแลนด์ (CHAINAT BIRD LAND)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง)
โครงการมหกรรมงานส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทและประกวดธิดาส้มโอชัยนาท ประจำปี 2557
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการ "มหัศจรรย์ดนตรี 2014 เมืองชัยนาท" (MIRACLE OF MUSIC 2014 CHAINAT)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการชัยนาทเบิร์ดแลนด์ (CHAINAT BIRD LAND)
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคานล้อหน้า รถบรรทุกเครื่องจักรกล
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการจัดซื้อคานล้อหน้ารถบรรทุกเครื่องจักรกล ชุดที่ 2
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายริมคลองชลประทานเขาแก้ว ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4
ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งคบเพลิงสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (เขาพลอง STADIUM) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมผนังอุโมงค์ปลาด้านบน
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายริมคลองชลประทานเขาแก้ว ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4
ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งคบเพลิงสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (เขาพลอง STADIUM) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมผนังอุโมงค์ปลาด้านบน
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำประตูกั้นนก
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
ภายในสวนนกชัยนาท
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการ
ซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองพญา หมู่ที่ 7 - บ้านวังหมัน ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการต่อเติมผนังอุโมงค์ปลาด้านบน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 2.9 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ยาว 180 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งคบเพลิงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (เขาพลอง STADIUM)
ข้อมูลวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งคบเพลิงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยขุนแก้ว (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1
ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา
หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 4
ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสะพาน 6 - หนองรี
ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยขุนแก้ว (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1
ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา
หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 4
ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสะพาน 6 - หนองรี
ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 10
เชื่อมต่อระหว่างถนนพรหมประเสริฐถับถนนชัยนาท - สุพรรณบุรี (สาย 340) เทศบาลเมืองชัยนาท
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่น
อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างถนนก่อสร้าง คสล.สายเลียบคันคลองส่งน้ำพลเทพ (ฝั่งซ้าย)
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าเรือทอง หมู่ที่ 2
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านวังยาว
บ้านท่าโบสถ์ ตำบลหันคา อำเภอหันคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ
ซอยกำเนิดมีและปรับผิวจราจรถนนเชื่อมต่อเทศบาลเมืองชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทานแทนสะพานไม้เดิม (สะพานดำ) หมู่ที่ 6 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

Last Updated on Tuesday, 02 December 2014 10:02
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday231
YesterdayYesterday251
This WeekThis Week727
This MonthThis Month2741
All DaysAll Days539852

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th