ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2557 (หน้าที่ 7)
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 21 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2557 (หน้าที่ 7) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 16 July 2014 12:31
bar2
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL
สายริมคลองชลประทานเขาแก้วฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านกล้วย 3
เทศบาลเมืองชัยนาท
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองโสน
หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแซง
อำเภอหันคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL สายหนองหวาย
หมู่ที่ 5 - บ้านใหม่หินเรียง หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกลำไดและปั้นคันดิน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3
ตำบลเขาท่าพระ ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านกล้วย 3 เทศบาลเมืองชัยนาท
ขนาดกว้าง 3.00 - 5.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220.00 ตารางเมตร
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองลำไดและปั้นคันดิน  ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาท่าพระ ถึงหมู่ที่ 8
ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ยาว 1,200 เมตร

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองโสน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
เชื่อมต่อบ้านเขาน้อย หมูที่ 17 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางก่อสร้าง 2,600.00 เมตร
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายปักเป้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แก่น อำเภอหนองมะโมง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางก่อสร้าง 2,325.00 เมตร

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายริมคลองชลประทานเขาแก้วฝั่งตะวันตก
หมู่ที่ 4 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางก่อสร้าง 543.00 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหนองหวาย หมู่ที่ 5 - บ้านใหม่หินเรียง
หมูที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง Cape Seal
กว้างข้างละ 0.05 เมตร ระยะทางรวม 1,960.00 เมตร
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์รูปนก
LED Full Color Display ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ รูปนก LED Full Display พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ขนาด 4x6 เมตร จำนวน 2 ป้าย
Last Updated on Tuesday, 13 January 2015 09:14
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday237
YesterdayYesterday251
This WeekThis Week733
This MonthThis Month2747
All DaysAll Days539858

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th