อบจ.ชัยนาท ห่วงใยประชาชน
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 89 guests online

อบจ.ชัยนาท ห่วงใยประชาชน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 21 June 2016 15:24
logo
...............................................................................................................................................................................
                      ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์
ที่ 25 ปี 2560 พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมรวม 16,790 ราย จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต 27 ราย ส่วนใหญ่
พบในกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด โดยมีการกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกอยู่ในทั่วทุกภาค
ของประเทศ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) และโรคติดเชิื้อไวรัสซิกา มีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง
                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทจึงขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์การป้องกันโรคที่มียุงลาย
เป็นพาหะนำโรคมาเพื่อให้ได้รับทราบ
pic_dengue
icon1 brochure แผ่นหน้า
icon1 brochure แผ่นใน
...............................................................................................................................................................................

                       ตามที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ฝากครรภ์ในชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2559 พบว่า การคลอดก่อนกำหนดของสตรีที่ตั้งครรภ์ในไทยเป็นสาเหตุสำคัญ
ที่ทำให้ทารกเสียชีวิตและพิการ
                        องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จึงขอเชิญชวนท่านชมวีดีทัศน์ โครงการเครือข่ายสุขภาพ
มารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยได้รับทราบ

icon1 Link ไปยังวีดีทัศน์ 1
icon1 Link ไปยังวีดีทัศน์ 1
pic2
...............................................................................................................................................................................
pic3
icon1 Link ไปยัง Website ของกระทรวงสาธารณสุข
icon1 อบจ.ชัยนาท ร่วมรณรงค์ ตามโครงการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
(Link ไปยังสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กระทรวงสาธารณสุข)
 
...............................................................................................................................................................................
Last Updated on Monday, 07 August 2017 14:17
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday127
YesterdayYesterday267
This WeekThis Week818
This MonthThis Month3719
All DaysAll Days546664

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th