ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังประจำปี 2562 หน้าที่ 1
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 33 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังประจำปี 2562 หน้าที่ 1 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 22 October 2010 13:50
logo_information
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องก่อสร้าง ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4
เชื่อมถนนสาย 322 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท ขนดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร
ยาว 1,267 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 

krut

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง  ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4 เชื่อมถนนสาย 322 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านลำห้วย-บ้านโป่งแค ตำบลหาดอาษา  ตำบลเขาแก้ว
อำเภอสรรพยา(ถนนถ่ายโอนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,530 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,180 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านลำห้วย-บ้านโป่งแค
ตำบลหาดอาษา  ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา(ถนนถ่ายโอนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,530 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,180 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ทอง-บ้านรางจิก ตำบล ไพรนกยูง อำเภอหันคา
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,770 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ทอง-บ้านรางจิก
ตำบล ไพรนกยูง อำเภอหันคา ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร
ยาว 2,770 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดล้อยาง 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมแอสฟัลติคคอนกรีต
แบบผสมร้อน (HOT MIX)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
(การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
  ชื่อโครงการจ้างเหมาจัดพิมพ์วรสารข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ขององค์การบริหาารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562


gitex#2018#
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday80
YesterdayYesterday109
This WeekThis Week904
This MonthThis Month4657
All DaysAll Days553142

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th