ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังประจำปี 2562 หน้าที่ 2
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 24 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังประจำปี 2562 หน้าที่ 2 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 22 October 2010 13:50
logo_information
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
krut

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ พร้อมติดตั้งระบบน้ำประปาและระบบไฟฟ้า สนามจักรยาน BMX (เขาขยาย) จังหวัดชัยนาท

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำพร้อมติดตั้งระบบน้ำประปาและระบบไฟฟ้าสนามจักรยาน BMX (เขาขยาย) จังหวัดชัยนาท มีอาคารห้องน้าชาย
- หญิง พร้อมติดตั้งระบบสาธารณูปโภค จำนวน 10 ห้อง ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กคู่
ขนาด 3.5 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
ชนิดล้อยาง 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) 

krut

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง  ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมคลุมลานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 48 เมตร
สูง 4 เมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมคลุมลานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 หลัง
ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 48 เมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ทอง-บ้านรางจิก ตำบล ไพรนกยูง อำเภอหันคา ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,770 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,160 ตารางเมตร รรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านโป่งแค ตำบลหาดอาษา ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
(ถนนถ่ายโอนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,530 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,180 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องก่อสร้าง ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4
เชื่อมถนนสาย 322 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท ขนดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร
ยาว 1,267 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด gitex#2018#
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday76
YesterdayYesterday109
This WeekThis Week900
This MonthThis Month4653
All DaysAll Days553138

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th