องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

กองพัสดุและทรัพย์สิน

logo
sys
nutchnat
นางสาวนุชนาถร์  เทียนแก้ว
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดหาพัสดุ ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

sys
who
- ว่าง -
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

sys
who
- ว่าง -
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
 sys
da
 sys
nick2

นางสาวศศิรัศม์ พานคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวชุลีพร แสงศรี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
sys
narong
sys
who
นายณรงค์  คงบุรี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 sys
who
 sys
who
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 sys
who
sys
who 
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 -ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

birdpark
dla

moi2
chainat
logo innovation3

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 400 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้