องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2555

logo
icon1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน มกราคม 2555
icon1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน กุมภาพันธ์ 2555
icon1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน มีนาคม 2555
icon1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน เมษายน 2555
icon1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน พฤษภาคม 2555 
icon1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน มิถุนายน 2555     
icon1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน กรกฎาคม 2555     
icon1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2555   
icon1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2555    
icon1
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2555    
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2555   icon_new_thai

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 317 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์