องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคคล ประจำปี 2562

logo_kj
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง  รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 
เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
 icon_new_thai

Download แบบคำร้องขอโอน (ส่วนกลาง) แนบประกาศ

Download แบบคำร้องขอโอน (ส่วนท้องถิ่น) แนบประกาศ
.................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
 icon_new_thai

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 332 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้