องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2556

logo
icon1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2556
icon1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2556
icon1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2556
icon1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2556   
icon1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2556    
icon1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุึนายน 2556     
icon1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2556     
icon1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2556    
icon1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2556
icon1 สรุึปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2556
icon1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2556
icon1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2556

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 332 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้