องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย อบจ.ชัยนาท ปี 2558

logo
krut ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เนื่องจากภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอมโนรมย์ (ครั้งที่ 2)
 
krut ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(วาตภัย) ในเขตพื้นที่อำเภอหันคา
krut ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(วาตภัย) ในเขตพื้นที่อำเภอสรรคบุรี
krut ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศสิ้นสุดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง
ในเขตพื้นที่อำเภอวัดสิงห์และอำเภอหนองมะโมง
krut ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
จากอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอหนองมะโมง

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 316 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้