องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 399 guests and no members online

ลงชื่อเข้าใช้

กองแผนและงบประมาณ

ศูนย์ดำรงธรรม อบจ.ชัยนาท

logo
krut คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 ขั้นตอน ระยะเวลา แนวทางการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
                     องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยมี
อำนาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการประชาชน  ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น โดยประชาชนหรือผู้ที่
ได้รับความเดือนร้อน ท่านสามารถติดต่อร้องเรียน หรือสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางดังนี้
                     icon1 ผ่านทางเว็บบอร์ดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
                     icon1 ผ่านทางเว็บไซต์ของค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
                     icon1 ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท หมู่ที่ 4
                          ตำบลเขาท่าพระ  ถนนพหลโยธิน
                          อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท
                          โทร. 056-476617 ต่อ 0
                     icon1 หรือทาง e-mail ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement