องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ศูนย์ดำรงธรรม อบจ.ชัยนาท

logo
krut คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
...............................................................................................................................................
icon1 ขั้นตอน ระยะเวลา แนวทางการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
...............................................................................................................................................
icon1 Download แบบบันทึกคำร้องขอรับบริการ
...............................................................................................................................................
         องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โดยมี
อำนาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการประชาชน  ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหา
ความต้องการ  และ
ข้อเสนอแนะของประชาชน  ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในเบื้องต้น โดยประชาชนหรือผู้ที่
ได้รับความเดือนร้อนท่านสามารถติดต่อร้องเรียนหรือสอบถาม
ข้อมูลผ่านช่องทางดังนี้
icon1 ผ่านทางเว็บบอร์ดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 ผ่านทางเว็บไซต์ของค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  www.chainatpao.go.th
icon1 ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท หมู่ที่ 4
  ตำบลเขาท่าพระ  ถนนพหลโยธิน
  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท 17000
  โทร. 056-476617 ต่อ 223
icon1 ทาง e-mail ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 263 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์