องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 73 guests and no members online

ลงชื่อเข้าใช้

ภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.

ภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

logo
pic
icon1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากสถานการค้าน้ำมัน พ.ศ.2556 
icon1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากผู้ค้ายาสูบ พ.ศ.2555 
icon1 แบบยื่นรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
icon1 แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(น้ำมัน/ก๊าซ) 
icon1 แผนผังขั้นตอนการติดต่อชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม,ภาษีน้ำมัน,ภาษียาสูบ
(บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว) ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement