องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.

ภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

logo
pic
icon1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากสถานการค้าน้ำมัน พ.ศ.2556 
icon1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากผู้ค้ายาสูบ พ.ศ.2555 
icon1 แบบยื่นรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
icon1 แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(น้ำมัน/ก๊าซ) 
icon1 แผนผังขั้นตอนการติดต่อชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม,ภาษีน้ำมัน,ภาษียาสูบ
(บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว) ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 475 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์