องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2557 (หน้าที่ 5)

bar2
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โครงการชัยนาทเบิร์ดแลนด์ (CHAINAT BIRD LAND)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง)
โครงการมหกรรมงานส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทและประกวดธิดาส้มโอชัยนาท ประจำปี 2557
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการ "มหัศจรรย์ดนตรี 2014 เมืองชัยนาท" (MIRACLE OF MUSIC 2014 CHAINAT)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการชัยนาทเบิร์ดแลนด์ (CHAINAT BIRD LAND)
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคานล้อหน้า รถบรรทุกเครื่องจักรกล
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการจัดซื้อคานล้อหน้ารถบรรทุกเครื่องจักรกล ชุดที่ 2
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายริมคลองชลประทานเขาแก้ว ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4
ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งคบเพลิงสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (เขาพลอง STADIUM) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมผนังอุโมงค์ปลาด้านบน
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายริมคลองชลประทานเขาแก้ว ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4
ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งคบเพลิงสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (เขาพลอง STADIUM) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมผนังอุโมงค์ปลาด้านบน
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำประตูกั้นนก
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
ภายในสวนนกชัยนาท
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการ
ซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองพญา หมู่ที่ 7 - บ้านวังหมัน ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการต่อเติมผนังอุโมงค์ปลาด้านบน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 2.9 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ยาว 180 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งคบเพลิงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (เขาพลอง STADIUM)
ข้อมูลวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งคบเพลิงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยขุนแก้ว (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1
ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา
หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 4
ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสะพาน 6 - หนองรี
ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยขุนแก้ว (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1
ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา
หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 4
ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสะพาน 6 - หนองรี
ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 10
เชื่อมต่อระหว่างถนนพรหมประเสริฐถับถนนชัยนาท - สุพรรณบุรี (สาย 340) เทศบาลเมืองชัยนาท
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่น
อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างถนนก่อสร้าง คสล.สายเลียบคันคลองส่งน้ำพลเทพ (ฝั่งซ้าย)
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าเรือทอง หมู่ที่ 2
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านวังยาว
บ้านท่าโบสถ์ ตำบลหันคา อำเภอหันคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ
ซอยกำเนิดมีและปรับผิวจราจรถนนเชื่อมต่อเทศบาลเมืองชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทานแทนสะพานไม้เดิม (สะพานดำ) หมู่ที่ 6 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 120 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้