องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

โรงเรียนเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

logo_school
sys
who
นายปรีชา ตุ้มโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
 ....................................................................................................................................................................................
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
sys
who
sys
who
sys
who
น.ส. ปิยฉัตร แสงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.จำเนียร ศรีเลือบ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.ชัญญานุช  พอใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
..............................................................................................................................................................
ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอาคารสถา่นที่
sys
who
sys
who
sys
who
นายศักดิ์ขรินทร์ เพชรจั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนารี เจนสาริกร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุเมธ  อยู่โต
ครู ค.ศ.1

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 203 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้