องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 116 guests and no members online

ลงชื่อเข้าใช้

งานจัดเก็บภาษีของ อบจ.ชัยนาท

ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.

logo2
...................................................................................................................................................................................
ปี พ.ศ.2562
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม
ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562
icon1 ตารางกำหนดออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน นอกสถานที่ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ภาษียาสูบ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562
ปี พ.ศ.2561
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561
icon1 ตารางกำหนดออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน นอกสถานที่ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ภาษียาสูบ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561
..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
ประจำเดือนมิถุนายน 2561
icon1 ตารางกำหนดออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน นอกสถานที่ประจำเดือน มิถุนายน 2561
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ภาษียาสูบ ประจำเดือน มิถุนายน 2561
..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
icon1 ตารางกำหนดออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน นอกสถานที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ภาษียาสูบ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
ประจำเดือนเมษายน 2561
icon1 ตารางกำหนดออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน นอกสถานที่ประจำเดือน เมษายน 2561
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ภาษียาสูบ ประจำเดือน เมษายน 2561
..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ โรงแรม นอกสถานที่
ประจำเดือนมกราคม 2561
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน นอกสถานที่
ประจำเดือนมกราคม 2561
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษียาสูบ นอกสถานที่
ประจำเดือนมกราคม 2561
..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ โรงแรม นอกสถานที่
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน นอกสถานที่
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษียาสูบ นอกสถานที่
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ โรงแรม นอกสถานที่
ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการเก็บภาษีน้ำมัน นอกสถานที่
ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560

icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษียาสูบ นอกสถานที่
ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560
..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ โรงแรม นอกสถานที่
ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน นอกสถานที่
ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560

icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษียาสูบ นอกสถานที่
ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560

..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ โรงแรม นอกสถานที่
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการเก็บภาษีน้ำมัน นอกสถานที่
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560
 
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษียาสูบ นอกสถานที่
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 
..................................................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement