องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2

pic2

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.

logo2
...................................................................................................................................................................................
ปี พ.ศ.2562
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 ตารางกำหนดออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน นอกสถานที่ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ภาษียาสูบ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม
ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562
icon1 ตารางกำหนดออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน นอกสถานที่ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ภาษียาสูบ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562
ปี พ.ศ.2561
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561
icon1 ตารางกำหนดออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน นอกสถานที่ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ภาษียาสูบ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561
..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
ประจำเดือนมิถุนายน 2561
icon1 ตารางกำหนดออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน นอกสถานที่ประจำเดือน มิถุนายน 2561
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ภาษียาสูบ ประจำเดือน มิถุนายน 2561
..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
icon1 ตารางกำหนดออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน นอกสถานที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ภาษียาสูบ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
ประจำเดือนเมษายน 2561
icon1 ตารางกำหนดออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน นอกสถานที่ประจำเดือน เมษายน 2561
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ภาษียาสูบ ประจำเดือน เมษายน 2561
..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ โรงแรม นอกสถานที่
ประจำเดือนมกราคม 2561
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน นอกสถานที่
ประจำเดือนมกราคม 2561
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษียาสูบ นอกสถานที่
ประจำเดือนมกราคม 2561
..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ โรงแรม นอกสถานที่
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน นอกสถานที่
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษียาสูบ นอกสถานที่
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560
..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ โรงแรม นอกสถานที่
ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการเก็บภาษีน้ำมัน นอกสถานที่
ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษียาสูบ นอกสถานที่
ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560
..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ โรงแรม นอกสถานที่
ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน นอกสถานที่
ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษียาสูบ นอกสถานที่
ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560
..................................................................................................................................................................................
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ โรงแรม นอกสถานที่
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการเก็บภาษีน้ำมัน นอกสถานที่
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560
 
icon1 ตารางกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษียาสูบ นอกสถานที่
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 
..................................................................................................................................................................................

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 1309 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์