องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2561

                             

           รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2561

                                  

icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 28  เดือน ธันวาคม 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 28  เดือน ธันวาคม 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 31  เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 31  เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
วันที่ 30 มีนาคม 2561
icon1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 330 guests and no members online