องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

กิจกรรม อบจ.ชัยนาท ที่ผ่านมา ปี 2561 (หน้าที่ 1)

pic5

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่ง - รับมอบทรัพย์สิน
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอและตำบล
ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

pic4

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
“ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

pic2 โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
pic1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
และยุติความรุนแรงแก่เด้กและสตรีจังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ 2561
pic3

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 153 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้