องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

กิจกรรม อบจ.ชัยนาทที่ผ่านมา (ปี 2561)

bar6
in11 โครงการจิตอาสา รณรงค์ "คน รัก คลอง" ลำท่าพระ
"ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" จังหวัดชัยนาท
นำโดยท่านรองนายกเสริมศรี ศรีวงษ์ญาติดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
วันที่ 15 ธันวาคม 2561
in10 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
in9 ท่านนายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
"ประดู่แดงเกมส์" ปี พ.ศ.2561
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
in8 ท่านนายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
รวมกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน
หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท 
in7 ท่านนายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ
ในเขตจังหวัดชัยนาท เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
เมื่อวันที่ 28,30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
in6  การประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ณ อาคารเรือนรับรอง สวนนกชัยนาท 
in4 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
ในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นำโดย ท่านนายกอนุสรณ์ นาคาศัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
in5 การประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
และร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
in3 ท่านนายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เนื่องในโอกาสกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
in2 การประชุมคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
in1 การประชุมคัดเลือกประชาคมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารเรือนรับรอง สวนนกชัยนาท

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 168 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้