องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2561 (หน้าที่ 5)

logo_information
krut ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กคู่แบบสั่นสะเทือนขนาด 3.5 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องผสมแอสฟัลติคคอนกรีต
krut ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมแอสฟัลติคคอนกรีต
แบบผสมร้อน (HOT MIX) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดล้อยาง 4 ล้อจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดหาพันธ์ุไม้ดอก
ไม้ประดับ สำหรับจัดสวนหย่อมภายในสวนนกชัยนาท (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง บริเวณข้างกรงนกใหญ่ภายในสวนนกชัยนาทบริเวณ (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การซ่อมแซมท่อส่งน้ำบริเวณคลองชลประทาน(การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง การเช่าพื้นที่ภายในอาคารทรงไทยด้านข้างศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณภายในสวนนกชัยนาท
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 12 เครื่อง  (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อชุดเก้าอี้หนัง
แบบพับที่นั่งได้ พร้อมประกอบติดตั้งภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองสวนนกชัยนาท
(ห้องฉายดาว) (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การซ่อมแซมเครื่อง
ปรับอากาศ(แอร์ชิลเลอร์) รหัสพัสดุ 420-51-0133 ภายในอาคารแสดงพันธ์ุปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฯ
ภายในสวนนกชัยนาท (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 
...............................................................................................................................................................
ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลังประจำปี 2561 หน้า (1) (2) (3) (4)
*** เลขหน้าสุดท้ายคือข่าวประกาศล่าสุด


gitex#2018#

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 124 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้