องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2562

                             

           รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2562

                                  

icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 31  เดือน ตุลาคม 2562
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 30  เดือน สิงหาคม 2562
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 31  เดือน กรกฏาคม 2562
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม 2562
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 28  เดือน มิถุนายน 2562
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม 2562
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม 2562
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 30  เดือน เมษายน 2562
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 29  เดือน มีนาคม 2562
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 28  เดือน มีนาคม 2562
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 28  เดือน กุมภาพันธ์ 2562
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 28  เดือน กุมภาพันธ์ 2562
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 31  เดือน มกราคม 2562
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
วันที่ 31  เดือน มกราคม 2562

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 356 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์