องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 5)

logo_putsadu
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง
จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์
จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในห้วงประเพณีสงกรานต์ ตามแผนพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ประจำเดือน เมษายน 2562 ภายในสวนนกชัยนาท จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในห้วงประเพณีสงกรานต์ ตามแผนพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ประจำเดือน เมษายน 2562 ภายในสวนนกชัยนาท จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในห้วงประเพณีสงกรานต์ ตามแผนพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
ประจำเดือน เมษายน 2562 ภายในสวนนกชัยนาท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร
ยาว 48 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อช่วยปฏิบัติงานภายในศูนย์เครื่องจักรกล กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล
ช่วยปฏิบัติงานภายในสนามกีฬาจังหวัดชัยนาท (เขาพลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อช่วยปฏิบัติงานภายในกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล
ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อช่วยปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อววัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในห้วงประเพณีสงกรานต์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดสติ๊กเกอร์ป้ายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำพร้อมติดตั้งระบบน้ำประปาและระบบไฟฟ้าสนามจักยาน BMX (เขาขยาย) จังหวัดชัยนาท มีอาคารห้องน้ำชาย-หญิง พร้อมติดตั้งระบบสาธารณูปโภค จำนวน 10 ห้อง ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .........

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 553 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์