องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2

pic2

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน้าที่ 4)

 

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผลการสรรหา
และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเจ๊กกิมเซี๊ยะ หมู่ที่ 3
ตำบลวัดโคก เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลศิลาดาน
อำเภอมโนรมย์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 615 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ปรกวดราคา
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คศล. (Box Culvett) บริเวณคลอง
สายบ้านพระ (ถนนถ่ายโอนสายบ้านทุ่งกว้าง - หนองขาม)
หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 18.00 เมตร 
จำนวน 2 แถว รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ปรกวดราคา
ซื้อรถขุดไฮดรอลิค บูมยาว  ขนาด 170 แรงม้า จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 
(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิค บูมยาว
ขนาด 170 แรงม้า จำนวน 1 คัน
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
การซ่อมแซมหุ่นจำลองนกอินทรีย์ บริเวณเกาะกลางน้ำ
ภายในสวนนกชัยนาท 
(การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
การจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสำหรับถังออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง

(การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองแก
หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระโดน
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>

krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
การจัดซื้อโซ่สแตนเลส บริเวณทางเข้ากรงนกใหญ่ภายในสวนนกชัยนาท

(การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 8
ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.15 เมตร
<< คลิกดูรายละเอียด >>
......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) 

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 1272 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์