องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

สภา อบจ.ชัยนาท

กรอบโครงสร้างบุคลากรกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

logo
sys
pic2
นางสุชิรา  วิเศษ
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
bar
sys
who
sys
pic10
sys
pic12
- ว่าง -
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หน.ฝ่ายการประชุมสภาฯ
น.ส.ชุติณัชชา ตั้งโชติภิญโญ
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น

หน.ฝ่ายกิจการสภาฯ
นางธัญญวรัศม์  ทองมานิตย์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หน.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
bar
sys
pic4
sys
pic6
sys
pic5
นายจิตติกร สันแหลม
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางสาวทัศวรรณ คุ้มปรางค์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
น.ส.สิริตรีนภาวดี  ปุลวามะระ 
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
bar
sys
pic11
  sys
waraporn
น.ส.สรญา ภู่ชัย
 เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
  น.ส.วราภรณ์ จีนอ่ำ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
bar
sys
nitiviwat
   
นายนิธิวิวรรธน์ รินฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 584 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์