องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรอบโครงสร้างบุคลากรกองแผนและงบประมาณ

logo
sys
pic2
นางสาวสมกิจ  รงค์ทอง
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
bar
ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายติดตามและประเมินผล
sys
nuch
sys
jum
sys
pic4
นางนงนุช ยอดดำเนิน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
นางนันทกาญจน์ โตจีน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายนโยบายและแผน
น.ส.เพ็ญนภา  ศีลลา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายติดตามและประเมินผล
bar
sys
nong
sys
pic6
sys
patchaya2
นางสาคร โตจีน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางสมคิด อุดมสันติสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ 
นางสาวภัทร์ชญา รอดย้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
bar
sys
nack
sys
kat
 sys
san
นางวันนิสา อิงวะระ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวแคทรียา เกิดทัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 นายเสกสรร นุชเทียน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
bar
  sys
supatta
 
  นางสาวสุพัฒตา ก้อนทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
bar

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 1170 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์