องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2

pic2

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

กรอบโครงสร้างบุคลากรกองช่าง

logo
sys
pic1
นายอิทธิศักดิ์ มณิพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
bar
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ฝ่ายเครื่องจักรกล
sys
pic18
sys
pic4
sys
pic15
นายธนะสาร จันทร์อ่อน
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หน.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
นายสิริชัย ไทยเขียว
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หน.ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายพูศนะ สีดาคำ
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

หน.ฝ่ายเครื่องจักรกล
sys
who
sys
who
sys
pic7
- ว่าง -
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ
- ว่าง -
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ
นายสัญจิพงษ์ สนธิโพธิ์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
sys
pic17
sys
pic21
sys
tadsapon
นายปริญญา อัมรนันท์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางสุดาพร กุลมาตร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายทัศพล แจ้งอรุณ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
sys
chon
sys
pic19
sys
pic16
นางสาวชนกานต์ จูสกุลวิจิตร์
นักผังเมืองปฏิบั
ติการ
นายสุขขุม  มิ่งขวัญ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายปัญญา จันพุก
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
sys
pic12
sys
pic23
sys
sumrit
นายรังสรรค์  กมลเพ็ชร์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายอารยะ  อินทร์คล้าย
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายสัมฤทธิ์  คำนวนสินธุ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
sys
who
sys
who
sys
who
- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/
ชำนาญงาน

- ว่าง -
นายช่างเครื่องกล
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
sys
peeya
sys
who
sys
beem
นางสาวพีรยา แข็งการขาย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
นายภูริฉัตร ยิ้มสิน
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
sys
nick
sys
who
 

นางสาวสรณีย์ วีรยะนาวากุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
 
sys
who
sys
who
 
- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
 
sys
who
sys
who
 
- ว่าง -
นายช่างเขียนแบบ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
 
  sys
who
 
  - ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
 
  sys
who
 
  - ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
 
  sys
who
 
  - ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
 
 

sys
who

 
  - ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 1629 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์