องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2

pic2

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

กรอบโครงสร้างบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

logo
sys
boss nim
นางเฉลิมพร แสงมณี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
bar
ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
sys
who
sys
who
- ว่าง -
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
- ว่าง -
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
sys
aree
sys
sukwasan
นางสาวอารีย์ จงภักดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสุขวสันต์ การภักดี
นักสันทนาการปฏิบัติการ
 sys
art
sys
kam
 นายศุภกร ทัฬหะนิธิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญวษา โนราช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  sys
kanjana
  นางสาวกาญจนา พู่กลั่น
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  sys
who
  - ว่าง - 
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  sys
who
  - ว่าง -
นักสันทนาการ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  sys
pic6
  ส.อ.ศฤงคาร ทวีชีพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ช่วยราชการ กองช่าง
  sys
beer
  นางสาวสร้อยสุรีย์  เรืองทับ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  sys
dut
  นางดุษฎี สุนทรพฤกษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 468 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์