องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

กรอบโครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

logo
sys
boss nim
นางเฉลิมพร แสงมณี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
...........................................................................................................................................
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
sys
pic3
sys
poom
sys
watcharin
นางสาวณิชาภัทร  พลยิ่ง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นางปรียานันท์  ผลพล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
นางสาววัชรินทร์ ฤทธิ์มหันต์
นิติกรปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง
หน.ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

sys
pic10
sys
ya
sys
x
นางสาวกษิรา  พุทธรอด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอภิญญาณ  ไพเชฐศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวมัจมญ เพชรนนท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
sys
kanyarat
sys
who
sys
watcharin
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วแดงดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ - ชำนาญการ
นางสาววัชรินทร์ ฤทธิ์มหันต์
นิติกรปฏิบัติการ
sys
sarunya
sys
who
sys
wow
นางสาวศรัญญา พรหมมาชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ - ชำนาญการ
นางสาวสุนิสา  บุญส่ง
นิติกรปฏิบัติการ
  sys
kittiya
 
  นางสาวกฤติยา ปานไม้
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่  >>>

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 261 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์