องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ทำเนียบ นายก อบจ.ชัยนาท

กรอบโครงสร้างอัตรากำลังกองพัสดุและทรัพย์สิน

logo
sys
pic8
นายอิทธิศักดิ์ มณีพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
...........................................................................................................................................
ฝ่ายจัดหาพัสดุ ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
sys
who
sys
who
- ว่าง -
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
- ว่าง -
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
 sys
da
 sys
who
นางสาวศศิรัศม์ พานคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-ชำนาญการ
sys
narong
sys
dokmai
นายณรงค์  คงบุรี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางดอกไม้ ไทยสวัสดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 sys
who
 sys
who
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 sys
who
sys
who 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 - ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 623 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์