องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข้อมูลโรงแรมและที่พักในเขตจังหวัดชัยนาท

กรอบโครงสร้างอัตรากำลังกองพัสดุและทรัพย์สิน

logo
sys
pic8
นายอิทธิศักดิ์ มณีพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
bar
ฝ่ายจัดหาพัสดุ ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
sys
lux
sys
pic4
น.ส.ลักขณา โลณานุรักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
น.ส.ดวงแก้ว รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

bar
- ว่าง -
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
- ว่าง -
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
 sys
da
 sys
who
นางสาวศศิรัศม์ พานคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-ชำนาญการ
sys
narong
sys
dokmai
นายณรงค์  คงบุรี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางดอกไม้ ไทยสวัสดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 sys
who
 sys
who
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 sys
who
sys
who 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 - ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 237 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์