องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

กรอบโครงสร้างบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

logo
sys
pic1
นายอนันต์  หอมทอง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
sys
who
นางสาวเสาวนิตย์ นามประเสริฐ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
sys
chaniporn
นางสาวชนิภรณ์ เลิศหงิม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

birdpark
dla

moi2
chainat
logo innovation3

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 339 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้