องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ที่ตั้งและอาณาเขต

หน่วยตรวจสอบภายใน

logo
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มีหน้าที่ดังนี้
(1) งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(2) งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเอกสารการรับเงินทุกประเภท
(3) งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน
(4) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานเงินและการบัญชีและการจัดเก็บรายได้
(5) งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
(6) งานตรวจสอบทรัพย์สิน อบจ.
(7) งานตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน อบจ.
bar
งานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยตรวจสอบภายใน
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

             <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
             เรื่อง นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

             <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
icon1แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
      <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
icon1แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
      <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
ดูโครงสร้างอัตรากำลังหน่วยตรวจสอบภายใน >>>

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 379 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์