องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2562

logo2
icon1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 3
ประจำปี 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 3
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 3
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 3
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
icon1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจำปี 2562 วันที่ 30 กันยายน 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2562 วันที่ 23 กันยายน 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศปิดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
icon1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจำปี 2562 วันที่ 13 กันยายน 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศปิดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
icon1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศปิดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
icon1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศปิดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 1540 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์