องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 5)

 logo1

bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(Box Culvert) บริเวณคลองสายบ้านพระ (ถนนถ่ายโอนสายบ้านทุ่งกว้าง - หนองขาม) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ยาว 18.00 เมตร จำนวน 2 แถว รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคา
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concret สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1  -หมู่ที่ 4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จากแยกถนนพหลโยธิน ทางเข้าบ้านเนินไผ่ถึงวัดใหญ่ ตำบลท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท กว้าง 4 ม. ยาว 5,350 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
21,400 ตรม. รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concret สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1  -หมู่ที่ 4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จากแยกถนนพหลโยธินทางเข้าบ้านเนินไผ่ถึงวัดใหญ่ ตำบลท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท กว้าง 4 ม. ยาว 5,350 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,400 ตรม. รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concret สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1  -หมู่ที่ 4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จากแยกถนนพหลโยธินทางเข้าบ้านเนินไผ่ถึงวัดใหญ่ ตำบลท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท กว้าง 4 ม. ยาว 5,350 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,400 ตรม.  รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 
(ราคาอ้่งอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเจ๊กกิมเซี๊ยะ หมู่ที่ 3
ตำบลวัดโคก เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 615 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คศล. (Box Culvett) บริเวณคลองสายบ้านพระ
(ถนนถ่ายโอนสายบ้านทุ่งกว้าง - หนองขาม) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 18.00 เมตร จำนวน 2 แถว
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) 

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 368 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์