องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข้อมูลโรงแรมและที่พักในเขตจังหวัดชัยนาท

ข้อมูลโรงแรมและที่พักในเขตจังหวัดชัยนาท (อำเภอสรรพยา)

logo sappaya
1 2 bg
(1) สรรพยารีสอร์ท
ที่อยู่ 202/2 ม.1 ต.หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
เบอร์โทร 086-7033683
(2) บ้านแตงโม รีสอร์ท
ที่อยู่ 202/3 ม.1 ต.หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
เบอร์โทร 086-7033683
(3) ทับทิม รีสอร์ท
ที่อยู่ 202 ม.1 ต.หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
เบอร์โทร 086-7033683
bg bg bg
(4) รองรัก รีสอร์ท
ที่อยู่ 262/1-2 ม.2 ต.หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
เบอร์โทร 089-1942808
(5) สรรพยากลางนา รีสอร์ท
ที่อยู่ ต.บางหลวง อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท 17150
เบอร์โทร 095-8283551
(6) เศรษฐีพิชัย การเด้น
      พิชัย รีสอร์ท
ที่อยู่ 16 ม.4 ต.โพนางดำออก
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
เบอร์โทร 089-7061771
7 bg 9
(7) ชมพู รีสอร์ท
ที่อยู่ 207 ม.1 ต.หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
เบอร์โทร 081-5323473
(8) ณวพล รีสอร์ท
ที่อยู่ 209/9 ม.1 ต.หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
เบอร์โทร 081-5323473
(9) 88 อิน รีสอร์ท
ที่อยู่ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท 17150
เบอร์โทร 099-2489947
10 bg 12
(10) สยาม รีสอร์ท
ที่อยู่ 59/1 ม.1 ต.ตลุก
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
เบอร์โทร 062-8571997
(11) นัท แอนท์ นาย รีสอร์ท
ที่อยู่ ต.โพธิ์นางดำตก อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท  17150
เบอร์โทร 081-9469802
(12) คลาสสิคคาร์ คาราวาน
ที่อยู่ 96 ม.7 ต.โพนางดำออก
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
เบอร์โทร 086-9357443

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 415 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์