องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2563

กรูด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564
กรูด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564
กรูด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564
กรูด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรูด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563
กรูด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (E63010035612) ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรูด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 323 guests and no members online