องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2563

                             

           รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2563

                                  

bar
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 15  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
<<<รายละเอียด>>>
bar
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 9  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
<<<รายละเอียด>>>
bar
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 10  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
<<<รายละเอียด>>>
bar
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 10  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
<<<รายละเอียด>>>
bar
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 10  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
<<<รายละเอียด>>>
bar
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 10  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
<<<รายละเอียด>>>
bar
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 8  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
<<<รายละเอียด>>>
bar
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 10  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
<<<รายละเอียด>>>
bar
icon1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 11  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
<<<รายละเอียด>>>
bar
icon1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 318 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์