องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2563

logo2
krut ประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ
สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ
สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศเรียกเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ
สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
krut ประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ
สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
icon1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2563 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
icon1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2563 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
icon1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี 2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี 2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี 2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี 2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
icon1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศปิดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 1572 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์