องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2

pic2

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

กิจกรรม อบจ.ชัยนาท ย้อนหลัง ประจำปี พ.ศ. 2563 (หน้าที่ 3)

logo2
pic 12may63
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชม
จุดคัดกรองทั้ง 5 จุด ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ให้การสนับสนุน พร้อมนำน้ำดื่มสะอาด
มอบให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ทุกจุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่
ตามจุดคัดกรอง ตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
.............................................................................................................................................................................................
pic2
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ใช้งบประมาณส่วนตัวซื้อแว่นเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
รับมอบโดยตัวแทนจากโรงพยาบาล ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะแพทย์
พยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและเป็นกำลังใจ
ให้กับประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤต COVID - 19 นี้ไปด้วยกัน รายละเอียดการรับมอบ จำนวน 2,300 อัน ดังนี้
1.โรงพยาบาลชัยนาท จำนวน 1,120 อัน
2.โรงพยาบาลสรรพยา จำนวน 160 อัน
3.โรงพยาบาลมโนรมย์ จำนวน 160 อัน
4.โรงพยาบาลสรรคบุรี จำนวน 250 อัน
5.โรงพยาบาลวัดสิงห์ จำนวน 180 อัน
6.โรงพยาบาลหันคา จำนวน 220 อัน
7.โรงพยาบาลเนินขาม จำนวน 80 อัน
8.โรงพยาบาลหนองมะโมง จำนวน 130 อัน
.............................................................................................................................................................................................
pic3
เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ
นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศบาลเมืองชัยนาท พบปะพูดคุยให้กำลังใจ และร่วมมอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
ที่สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มอบให้ใช้ในทุกครัวเรือนทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดชัยนาท
และนายเจษฎา สี่พี่น้อง ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ตัวแทนชุมชนและพี่น้อง อสม. ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสไข้หวัดโคโรน่า 2019
(Covid-19) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
.............................................................................................................................................................................................
pic1
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ พลตำรวจโท อำพล บัวรับพร
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดย อบจ.ชัยนาท ได้ดำเนินการ
สนับสนุนด่านตรวจดังกล่าว ได้ติดตั้งโดมหลังคา กล้อง cctv รถสุขาเคลื่อนที่ อาหารจำนวน 3 มื้อ เครื่องวัด
อุณหภูมิอินฟาเรด 
เครื่องดื่มและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน
ตามภารกิจการป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ
.............................................................................................................................................................................................
pic2
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
มอบ ชุด PPE 3 M จำนวน 30 ชุด ด้วยเงินส่วนตัว มอบให้แก่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานและ
บุคลากรทางการแพทย์ใช้สำหรับสวมใส่ปฏิบัติงาน ป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019
(COVID -19) 
และป้องกันฝุ่นและสารเคมี ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก
.............................................................................................................................................................................................
pic1
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน 250 เครื่อง ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
เพื่อนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยมีตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
รับมอบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

clickประมวลภาพโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
         กิจกรรม Big Cleaning Day ณ สวนนกชัยนาท
         <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>

click ประมวลภาพโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          กิจกรรม Big Cleaning Day ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
click ประมวลภาพโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          กิจกรรม Big Cleaning Day ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
click ประมวลภาพโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศูนย์เครื่องจักรกล สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
click ประมวลภาพโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          กิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
click ประมวลภาพโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
.............................................................................................................................................................................................

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 472 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์