องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

สภา อบจ.ชัยนาท

รายละเอียดข้อมูลฝ่ายนโยบายและแผน (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563)

logo
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
            (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
 
Download เอกสาร >>>
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
            (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2563
            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
 
Download เอกสาร >>>
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
            (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563
            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
 
Download เอกสาร >>>
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
            (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563
            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
 
Download เอกสาร >>>
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
            (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
 P pic1 2563
Download เอกสาร >>>
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
            (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
plan pic4 2563
Download เอกสาร >>>
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
            (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
plan pic3 2563
Download เอกสาร >>>
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
            (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
plan pic2 2563
Download เอกสาร >>>
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
            (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
plan pic1 2563
Download เอกสาร >>>
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
            ฉบับทบทวน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
           <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>>
plan2561 2565
Download เอกสาร >>>

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 1518 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์