องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2

pic2

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

รายละเอียดข้อมูลฝ่ายนโยบายและแผน (แผนดำเนินงาน)

logo
 รายละเอียดแผนดำเนินงาน
bar
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เป็นแผนดำเนินงาน
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
plan dum64
Download เอกสาร >>>
bar
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เป็นแผนดำเนินงาน
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3
            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
plan dum63 3
Download เอกสาร >>>
bar
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เป็นแผนดำเนินงาน
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
plan dum63 p2
Download เอกสาร >>>
bar
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เป็นแผนดำเนินงาน
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
pic dum2563 1 
Download เอกสาร >>>
bar
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เป็นแผนดำเนินงาน
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
plan dum63
Download เอกสาร >>>
bar
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เป็นแผนดำเนินงาน
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
plan dum p1 62
Download เอกสาร >>>
bar
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เป็นแผนดำเนินงาน
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
 pic dum2562
Download เอกสาร >>>
bar

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 1377 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์