องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ท้องถิ่นก้าวไกล...ร่วมใจพัฒนาชัยนาท

bar
logo2
- วันที่ 1 สิงหาคม 2564 -
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท " จัดพิธีสวดมนต์ทำบุญแบบ new normal "

ให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ...
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
- วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 -
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ
ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
แห่งที่ 2 (จำนวน 60 เตียง) ...
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
- วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 -
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  ...
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
คลิกเพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2564
(หน้าที่ 1) , (หน้าที่ 2) , (หน้าที่ 3 ล่าสุด)
bar
logo1
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องส่งยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>

bar
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ .ศ.2564 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>

bar
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องส่งร่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>

bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องเผยแพร่ราคากลาง
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3
(เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>> 
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ทีนั่ง
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
จำนวน 2 หลัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>

bar
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2564 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 /
bar
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2563 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5  / หน้าที่ 6 / หน้าที่ 7 / หน้าที่ 8
bar
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2562 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5 / หน้าที่ 6 /
หน้าที่ 7 / หน้าที่ 8 / หน้าที่ 9 / หน้าที่ 10 / หน้าที่ 11 / หน้าที่ 12
***** หน้าท้ายสุดคือประกาศล่าสุด
bar
logo2
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม และแบบคำร้องขอโอน >>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
  <<< Download แบบคำร้องขอโอน >>>
bar
logo birdpark
คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
pic1
คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์
bar

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 688 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์