องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2

pic2

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สนับสนุนงบประมาณ สร้างห้องปฏิบัติการอนูชีววิทยา

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยนายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ให้การสนับสนุนงบประมาณ สร้างห้องปฏิบัติการอนูชีววิทยา เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลชัยนาท
นเรนทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)
ลดระยะเวลาในการทราบผลตรวจของแพทย์และผู้ป่วย ลดค่าใช้จ่าย ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโรคติดต่อ หรือโรคอุบัติใหม่ในอนาคต
            ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี
เปิดห้องปฏิบัติการอนูชีววิทยา โดยมีแพทย์หญิงณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
เป็นตัวแทนรับมอบ และมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท นายอำเภอเมืองชัยนาท พร้อมหัวหน้า
ส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติฯ ณ ห้องปฏิบัติการอนูชีววิทยา
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
pic3
pic2
pic1
pic4
pic5

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 1747 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์