องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2

pic2

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

โครงการรวมพลังอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน อบจ.ชัยนาท ร่วมโครงการรวมพลังอาสา
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563 ณ เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
           โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการพลังอาสา
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563
            และนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน สตรีอาสาพัฒนาผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่ายและประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ
โดยร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น ประกอบด้วย ต้นสัก ต้นพะยูง ต้นประดู่ และไม้ยืนต้นอื่น ๆ รวมจำนวน 2,569 ต้น
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
รักษาระบบนิเวศและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
pic3
pic2
pic4
pic1
pic5

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 966 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์