องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2

pic2

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

พิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 1  ปี

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมือง
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 1  ปี เพื่อแสดง
ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร ภายใต้กิจกรรม "สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย"
พร้อมทั้งสานพลังจิตอาสาพระราชทาน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการ
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และริมทางสองฝั่งถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย
สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท
pic1
pic2
pic3
pic4
pic5
pic6

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 1509 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์