องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2

pic2

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

logo1
krut ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/4)

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (ผ.ถ.4/5)
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
krut ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/4)
  อำเภอเมืองชัยนาท
  เขต 1
  เขต 2
  เขต 3
  เขต 4
  เขต 5
bar
  อำเภอวัดสิงห์
  เขต 1
  เขต 2
bar
  อำเภอเนินขาม
  เขต 1
bar
  อำเภอสรรคบุรี
  เขต 1
  เขต 2
  เขต 3
  เขต 4
  เขต 5
bar
  อำเภอสรรพยา
  เขต 1
  เขต 2
  เขต 3
bar
  อำเภอหันคา
  เขต 1
  เขต 2
  เขต 3
  เขต 4
bar
  อำเภอมโนรมย์
  เขต 1
  เขต 2
bar
  อำเภอหนองมะโมง
  เขต 1
  เขต 2
bar
krut ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (ผ.ถ.4/5)
  อำเภอเมืองชัยนาท
  เขต 1
  เขต 2
  เขต 3
  เขต 4
  เขต 5
bar
  อำเภอวัดสิงห์
  เขต 1
  เขต 2
bar
  อำเภอเนินขาม
  เขต 1
bar
  อำเภอสรรคบุรี
  เขต 1
  เขต 2
  เขต 3
  เขต 4
  เขต 5
bar
  อำเภอสรรพยา
  เขต 1
  เขต 2
  เขต 3
bar
  อำเภอหันคา
  เขต 1
  เขต 2
  เขต 3
  เขต 4
bar
  อำเภอมโนรมย์
  เขต 1
  เขต 2
bar
  อำเภอหนองมะโมง
  เขต 1
  เขต 2
bar
krut ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
krut ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
krut ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
krut ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 1345 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์