องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน้าที่ 7)

 logo1

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหางบรรทุกลากจูง 3 เพลา ใช้ต่อพ่วงกับเทลเลอร์
ล้อปิด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut -ร่าง- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหางบรรทุกลางจูง
3 เพลา ใช้ต่อพ่วงกับรถเทลเลอร์ ล้อปิด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ 
(e-bidding)
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
(เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563)
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรม
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิดลวัตต์ 
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
Asphaltic Concrete สายปากคลอง-ประจำรัง (ต่อเนื่องของเดิม)
หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือทอง ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,730 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาด Cape Seal
หมู่ที่ 5 บ้านกะบกเตี้ย - หมู่ที่ 13 บ้านชัฎปลาไหล ตำบลกะบกเตี้ย
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ยาว 2,200 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<คลิกดูรายละเอียด>>

bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
สายหนองยาง-หนองดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิดลวัตต์ 
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<คลิกดูรายละเอียด>>

bar
krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิดลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง 
ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท
<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายหนองยาง-หนองดู่ 
หมู่ที่ 10 ตำบลวังตะเคียน 
อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายหนองยาง-หนองดู่ 
หมู่ที่ 10 ตำบลวังตะเคียน 
อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ 5 
บ้านกะบกเตี้ย - หมู่ที่ 13 บ้านชัฎปลาไหล ตำบลกะบกเตี้ย 
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
 <<< กลับสู่หน้าหลัก >>>
bar

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 246 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์